Netwerk

Het Huis voor de Kunsten Limburg zet zich in voor een succesvol cultureel Limburg. Dat doen wij als onafhankelijke én verbindende spin in het culturele web. Hieronder vind je onze belangrijkste samenwerkingspartners. De focus van ons netwerk ligt vanzelfsprekend op Limburg, maar ook landelijke en euregionale contacten zijn onmisbaar in ons werk. 

Een deel van onderstaande organisaties zijn provinciaal werkende vrijwilligersorganisaties die wij vanuit onze steunfunctie voor de Limburgse cultuursector adviseren en ondersteunen op het gebied van met name beleid, organisatie en communicatie. Deze organisaties maken ook deel uit van onze Gebruikersraad. Een ander deel bestaat uit professionele organisaties waarmee wij in allerlei projecten, initiatieven en overlegorganen werken aan een krachtige culturele infrastructuur. 

Disciplines