Stichting Funerair Erfgoed Limburg

Stichting Funerair Erfgoed Limburg (SFEL) zet zich in voor het behoud, herstel en de promotie van het Limburgse funeraire erfgoed en alles dat hiermee verband houdt. De aandacht gaat hierbij uit naar de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van Limburgse begraafplaatsen en gedenktekens inclusief hun symboliek, waarden voor stamboomonderzoek en de leer van familiewapens.

Stichting Funerair Erfgoed LimburgStichting Funerair Erfgoed Limburg

Begraafplaatsen tonen de geschiedenis van onze dodencultuur in monumenten van steen, ijzer en andere materialen. In cultuurhistorische zin laten zij door middel van tekst, symboliek en stijl zien hoe mensen in een bepaalde periode van onze historie met de dood omgingen. Veel hiervan is bewaringswaardig, helemaal omdat graftekens vaak onderdeel zijn van een groter monumentaal geheel, zoals een historisch kerkhof.
 
Stichting Funerair Erfgoed Limburg geeft onafhankelijk advies en ondersteuning op het gebied van het Limburgse funeraire erfgoed. Zij wil samen met diverse partijen zorgen voor het verzamelen en ontsluiten van kennis en bedreigde grafmonumenten en begraafplaatsen proberen te behouden.  

Stichting Funerair Erfgoed Limburg is een zelfstandige stichting die samenwerkt met De Terebinth, de landelijke vereniging die zich inzet voor het behoud en onderhoud van de funeraire cultuur in Nederland.

Bestuur

Voorzitter: dhr. dr. M.G.M. Heemels
Secretaris: dhr. R.M. Moermans MA
Penningmeester: dhr. mr. M.M.G.M. Richter

Marianne van der Elsen

drs. Marianne van der Elsen

consulent monumentenorganisaties

verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering
erfgoed
maandag, dinsdag en donderdag