Over het Huis

Het Huis voor de Kunsten Limburg vervult dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed). Vanuit onze beleidsmatige, ontwikkelingsgerichte en verbindende rol helpen wij cultureel Limburg succesvol te zijn.

Fysiek én digitaal servicepunt

De tientallen bij het Huis aangesloten, provinciaal werkende stichtingen en (koepel)verenigingen op het gebied van kunsten en erfgoed worden door ons geadviseerd en ondersteund op het gebied van beleid, organisatie en communicatie. Ook lokale culturele organisaties, platforms, gemeenten, provincie, onderwijsinstellingen en creatieve ZZP’ers maken gebruik van onze kennis en diensten.

Wij helpen al deze doelgroepen succesvol te zijn door een wezenlijke bijdrage te leveren in kennis, netwerk en ontwikkeling. Wij informeren en adviseren hen bijvoorbeeld over financieringsmogelijkheden, beleidszaken, bestuursvraagstukken, cultuureducatie, communicatie en de ontwikkeling van cultureel aanbod. Dat gebeurt zowel fysiek (o.a. middels adviesgesprekken en workshops) als digitaal (o.a. via de website, e-mail en digitale processen). Ook geven wij uitvoering aan diverse subsidieregelingen.

Door het organiseren van projecten en het creëren van verbindingen zetten wij ons ook in voor talentontwikkeling in Limburg. Wij vinden namelijk dat creatief talent verder tot bloei moet kunnen komen.

Spin in het culturele web

Doordat wij middenin het Limburgse culturele veld staan, nauw contact hebben met de (provinciale en gemeentelijke) overheid en ook in landelijke en euregionale overleggen participeren, hebben wij een goed beeld van wat op uitvoerings- én beleidsniveau speelt. Daardoor kunnen wij cultureel Limburg adviseren over culturele en maatschappelijke trends en ontwikkelingen en deze tevens vertalen naar onze eigen activiteiten.

Wij vinden het ook belangrijk om de samenwerking te stimuleren tussen culturele organisaties onderling en cultuur te verbinden met andere domeinen, zoals welzijn. Zo wordt immers de provinciale culturele basisinfrastructuur versterkt en zorgen we dat een zo breed mogelijke groep mensen in aanraking komt met cultuur.

Onze diensten

Klik hier voor een volledig overzicht van onze diensten.

Aangesloten organisaties

De advisering en - op zelfstandigheid en zelfredzaamheid gerichte - ondersteuning van onze aangesloten organisaties beslaat een belangrijk deel van onze werkzaamheden. Zij zijn verenigd in onze zogenaamde Gebruikersraad.

ANBI-status

Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor meer informatie, zoals financiële verantwoording, beleidsplan etc.

Het Huis voor de Kunsten Limburg wordt gefinancierd door de Provincie Limburg.

logo Provincie Limburg