Stichting Jo Hansenprijs voor volkscultuur

Driejaarlijks wordt de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur uitgereikt aan een vereniging, instelling of persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Limburgse volkscultuur. 

De Stichting Jo Hansenprijs werd in 1987 opgericht door een gezamenlijk initiatief van de vereniging Veldeke Limburg en de Stichting Stichting Jo Hansenprijs voor volkscultuurEK/CS te Roermond. De stichting kent de prijs driejaarlijks toe op advies van een onafhankelijke jury. De prijs is vernoemd naar Jo Hansen, een man die uitzonderlijk veel heeft betekend voor de volkscultuur in de beide Limburgen en aangrenzende gebieden. De prijs bestaat uit een ring met het stadswapen van Roermond, een geldbedrag van € 750,- en een oorkonde. Eerdere winnaars waren onder andere de Koninklijke en Kerkelijke harmonieën van Thorn, Heemkundevereniging Roerstreek, Frans Boermans, Frans Pollux, Jack Poels, Annie Schreuders-Derks en Paul Weelen. 

Bestuur

Voorzitter: dhr. drs. R.F.M.H. Imkamp
Secretaris: dhr. drs. F. Walraven

Ton van de Wijngaard

drs. Ton van de Wijngaard

streektaalfunctionaris

deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
limburgse taal
dinsdag t/m vrijdag