Stichting Ondergrondse Werken

Stichting Ondergrondse Werken (SOW) zet zich in voor het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de ondergrondse bouwwerken in Limburg. Daarbij gaat het in het bijzonder om mergelgroeven, ijskelders en vluchtgangen in relatie tot hun omgeving.

Stichting Ondergrondse WerkenSOW maakt boeken over Limburgse ondergrondse werken en hun geschiedenis. Het boek ‘Mergel Gebroken’ uit 2002 waarin een totale inventarisatie van ondergrondse kalksteengroeven in Limburg werd gemaakt en 'Over groeve De Keel' in 2010, zijn hier voorbeelden van. Ook voerde SOW onderzoek uit naar de herkomst van mergelbouwsteen en kalkmortels in het Maas-Markt project in Maastricht. Daarnaast organiseert de stichting lezingen en fungeert zij als documentatiecentrum voor onder andere prentbriefkaarten, foto’s, plattegronden en boeken over ondergrondse werken.  

Bestuur

Voorzitter: dhr. L. Walschot
Secretaris: dhr. J. Laumen
Penningmeester: dhr. J. Laumen

Publicatie

Over groeve De Keel. De boven- en ondergrondse geschiedenis van een kalksteengroeve en haar omgeving
Auteur: Luck Walschot

Over Groeve De KeelGroeve De Keel is een van de grootste onderaardse kalksteengroeven op de grens van Nederland en België bij het Albertkanaal. In het boek 'Over groeve De Keel' (2010) wordt uitgebreid verteld over onder andere de ontstaansgeschiedenis en functies van de groeve, de verschillende delen en hun eigenaren, ontginningsmethoden, het gebruik van de groeve tijdens oorlogen en voor de champignonkweek, het huidige gebruik als natuurreservaat voor hoofdzakelijk vleermuizen en de aanleg van het Albertkanaal en de gevolgen hiervan voor groeve De Keel en de bewoners erboven. Het geheel is rijkelijk geïllustreerd met foto’s, kaarten en tekeningen.

Bij deze publicatie is ook een maquette van groeve De Keel gemaakt. Deze uit meerdere etages bestaande maquette heeft een oppervlakte van zo’n 9 m2. De rijke geschiedenis en diverse functies van de groeve worden hierin als in een spannend jongensboek gevisualiseerd met beeld, geluid en licht.

ISBN: 97890090257174, € 19,95

Bestellen? Stuur een e-mail met de titel van het boek, jouw naam en adresgegevens naar bestellingen@hklimburg.nl. 

Marianne van der Elsen

drs. Marianne van der Elsen

consulent monumentenorganisaties

verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering
erfgoed
maandag, dinsdag en donderdag