Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg

Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) onderzoekt, inventariseert en documenteert het industrieel erfgoed in de provincie Limburg. In eerste instantie richt WIEL zich op het erfgoed dat nog niet of nauwelijks wordt bestudeerd en dat door afbraak of herbestemming bedreigd wordt. Het gaat hierbij om erfgoed dat nog niet door gemeentelijke monumentenzorg wordt beschermd. De resultaten van het onderzoek worden in een reeks gepubliceerd; tot nog toe zijn hierin verschenen ‘Stroop - Stroopstoken in Limburg, van ambacht tot fabriek’, 'Zuivel - Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg', ‘Stenen en pannen - geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg’.

Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg

De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers en vertegenwoordigers van enkele provinciale instellingen en de Universiteit Maastricht. Zij zijn deskundig op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en het industriële verleden van de provincie; zo nodig wordt de hulp van derden ingeroepen. 

Bestuur

Voorzitter: Prof. dr. dhr. E. Homburg, Universiteit Maastricht
Secretaris: dhr. A.F. Henrar, oud-directeur LGOG Maastricht  
Penningmeester: dhr. R. Braad, Historisch Goud - Centrum voor regionale geschiedenis Heerlen

Werkgroep leden:
Drs. M. Dings, historicus, Tegelen
Dr. S. Langeweg, Museumplein Limburg, Kerkrade
Drs. drs. J. Lemmens, teamleider Erfgoedcluster Weert, gemeentearchivaris Weert
Drs. J.H.H. Peeters, voorzitter Kring Venlo LGOG, Venlo
Dr. W. Rutten, adj. dir. Sociaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht
Dr. ir. M.P.W. van de Weijer, Hogeschool Zuyd, Heerlen
Dr. B.C. Zwegers, Radboud Universiteit, Nijmegen

Publicaties

Stenen en pannen: Geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg (2017)
Auteur: Marcel Dings 

Stenen en pannenIn 2017 verscheen het boek 'Stenen en pannen: Geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg'. Dit door WIEL uitgegeven boek is geschreven door Marcel Dings, een kenner bij uitstek van de historie en tegenwoordige staat van die industrietak.

De fabricage van stenen, dakpannen en gresbuizen is voor Limburg al lang een belangrijke bedrijfstak, niet alleen in het ‘kerngebied’ tussen Venlo en Roermond, maar ook in het noorden en zuiden van de provincie. In dit unieke boek van 176 pagina’s, met ruim 100 foto’s (in full colour), wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van deze bedrijfstak en aan alle bijzondere overblijfselen die nog zichtbaar zijn. Naast de voormalige en nog functionerende productielocaties komen ook villa’s, arbeiderswoningen, spoortunneltjes e.d. van deze bedrijfstak in beeld.
ISBN: 9789071583001, € 24,95

Koninklijke Nederlandse Papierfabriek MaastrichtKoninklijke Nederlandse Papierfabriek Maastricht - Een industrieel-archeologische verkenning (1989)
Auteurs: Gerard Jongenelen, Wim Mes, Servé Minis en Rudolf Philips

De aanleiding voor de publicatie 'Koninklijke Nederlandse Papierfabriek Maastricht' (KNPM) vormde onder meer het feit dat het in 1987 precies honderd jaar geleden was dat een parlementaire enquêtecommissie een uitgebreid onderzoek naar het bedrijf instelde. Een tweede aanleiding tot samenstelling van dit rapport was de discussie binnen de KNPM over sloop of behoud van twee grote gebouwen aan het einde van de Van Hasseltkade.
Het onderzoek van dit rapport strekt zich voornamelijk uit over de beginfase van de onderneming vanaf 1850 en latere ontwikkelingen tot circa 1930, waarbij de enquête van 1887 als een centraal moment gezien kan worden. De industrieel-archeologische relicten worden in een historisch en bedrijfstechnisch kader geplaatst; het fabriceren van papier, het vroegere fabricageproces binnen de KNPM, de infrastructuur, de gevolgen voor de ontwikkeling van het bedrijf en de enquête van 1887.
ISBN: 9789071583032, € 18,-

ZuivelZuivel - Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg (2012)
Auteur: Serge Langeweg

'Zuivel' bevat de resultaten van het onderzoek dat de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg  heeft gedaan naar de zuivelindustrie in Limburg. In de eerste helft van de vorige eeuw bezat bijna elk Limburgs dorp voor de bereiding van boter en andere melkproducten nog een handkrachtfabriekje, vaak ‘De Fuus’ genoemd, verwijzend naar de centraal geplaatste centrifuge. Deze honderden fabriekjes gingen later op in grotere coöperatieve zuivelfabrieken. Van alle oude zuivelfabrieken zijn uiteindelijk 25 gebouwen bewaard gebleven. Zij kregen een andere bestemming, zoals garage, stalling of woonhuis. Het boek van WIEL geeft behalve een historisch overzicht van de zuivelindustrie, de mechanisering en bedrijfsconcentraties, ook een inventarisatie en beeldrijke documentatie van plaatselijke zuivelfabrieken en wat daarvan als erfgoed in Limburg bewaard is gebleven.
ISBN: 9789071583087, € 18,-

StroopStroop - Stroopstoken in Limburg van ambacht tot fabriek (2003)
Auteurs: Serge Langeweg
Publicatie van de resultaten van het onderzoek dat de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) heeft gedaan naar de geschiedenis van het stroopstoken in Limburg. Het stoken van stroop is een eeuwenoud ambacht dat vooral in fruitstreken, zoals Zuid-Limburg, wijd verbreid was. Van het Limburgse stroopstokersverleden is echter niet veel onroerend erfgoed bewaard gebleven. Auteur Serge Langeweg geeft in het in 2003 uitgegeven boek ‘Stroop’ een historisch overzicht van het stroopstoken aan huis, loonstroopstokers, stroopfabrieken en stroopbedrijven in heel Limburg.
ISBN: 9789071583070, € 18,-


Bosscherveld & BelvédèreBosscherveld & Belvedère - Industrieterrein en uitbreidingsgebied van Maastricht (2003)
Auteurs: Arjen van Rooy, Wim Mes en Servé Minis

Dit boek over de geschiedenis van het Bosscherveld en Belvédère bestaat uit twee delen. Het eerste onderzoek van Piet Vincken deed verslag van de ontwikkelingen in het gebied Bosscherveld gezien vanuit de plaatselijke overheid. Het tweede verslag werd geschreven door Arjan van Rooij, die de vestiging van de bedrijven zelf als uitgangspunt nam.
In dezelfde periode dat het historisch onderzoek plaatsvond, ontstonden er plannen en ideeën bij de gemeente Maastricht om niet alleen het Bosscherveld, maar ook het omliggend gebied tot uitbreidingsgebied van de stad te maken, project Belvédère genoemd. Het bracht WIEL ertoe het onderzoek niet te beperken tot het Bosscherveld alleen, maar uit te breiden met historische gegevens over het totale gebied. Deze uitbreiding, samengesteld door Servé Minis en Wim Mes, vormt vooral het tweede gedeelte van dit boek.
ISBN: 9789071583063, € 18,-

Bestellen? Stuur een e-mail met de titel van het boek, jouw naam en adresgegevens naar bestellingen@hklimburg.nl

Marianne van der Elsen

drs. Marianne van der Elsen

consulent monumentenorganisaties

verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering
erfgoed
maandag, dinsdag en donderdag
Theo Oberndorff

drs. Theo Oberndorff

coördinator cultureel erfgoed

cultuurbeleid, deskundigheidsbevordering, financiering
erfgoed
maandag t/m vrijdag