Boerderijenstichting Limburg

De Boerderijenstichting Limburg (BSL) zet zich in voor het behoud van karakteristieke, historische boerderijen, boerenerven en de omgeving van boerderijen. Zij wil eigenaren en bewoners helpen oplossingen te vinden voor de problemen waar zij in de dagelijkse omgang met hun boerderij mee te maken krijgen. Zo levert de stichting informatie over herbestemming en restauratie, erfinrichting en erfbeplanting.

Boerderijen dragen heel nadrukkelijk bij aan de belevingswaarde van een plek. Ze bepalen het aanzien van het landschap en de identiteit van gebied of een streek. Het zijn getuigenissen van het verleden die het verhaal vertellen over landbouw en veeteelt, ontginning en grondgebruik, armoede en welvaart.

Bestuur

Voorzitter: vacant
Secretaris: dhr. G.C.C. Eggen
Penningmeester: dhr. J.O. Ubachs
Bestuurslid: mevr. H.M.J. Melkert

  

Marianne van der Elsen

drs. Marianne van der Elsen

consulent monumentenorganisaties

verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering
erfgoed
maandag, dinsdag en donderdag