Federatie van Limburgse Mandoline Verenigingen

De Federatie van Limburgse Mandoline-Verenigingen (FLMV) bevordert het mandoline- en gitaarspel in verenigingsverband en behartigt de gezamenlijke belangen van de Limburgse mandolineorkesten. De Federatie doet dit door jaarlijks diverse evenementen te organiseren zoals een Mandoline Festival.

Ook stimuleert de FLMV de uitwisseling tussen de leden van de aangesloten orkesten door het organiseren van educatieve activiteiten en het samen spelen binnen het projectorkest 'Limburgs Mandoline Orkest'.

Aangesloten verenigingen

Op dit moment zijn zeven mandolineverenigingen aangesloten bij de Federatie:
M.O. Alpenklank, Lemiers
M.O.V. Crescendo, Beek
M.V. Edelweisz, Meers
M.O. Napoli, Kerkrade
M.O. Sorriënto, Simpelveld
M.O. The Strings, Stein
M.E. The Strings, Stein

Bestuur

Plaatsvervangend voorzitter en secretaris: mevr. A. Hermans
Tweede secretaris: mevr. J. Moerkens
Penningmeester: Dhr. L. Schumacher

Tweede penningmeester: Mevr. M. Carboni

Rob Janssen

Rob Janssen BA

consulent muziek en coördinator Jeugdfonds Cultuur Limburg

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
muziek
maandag t/m donderdag en vrijdagochtend