Stichting Behoud Mijnhistorie

Stichting Behoud MijnhistorieDe Stichting Behoud Mijnhistorie ondersteunt in financiële zin museale en/of historische projecten en activiteiten die verbonden zijn aan het Limburgse mijnverleden en verricht alle verdere handelingen, die met het behoud van het Limburgse mijnverleden in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Bestuur

Voorzitter: dhr. drs. C.J.J.S. Majoor
Secretaris: dhr. mr. F.L.M. Heuts
Penningmeester: dhr. drs. L. Radix

Kremers awardKremers Award

De Kremers Award is een prijs voor afstudeerscripties van studenten van hbo- en universiteitsopleidingen. Deze wordt vanaf 2016 eens in de twee jaar uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie over regionaal economisch beleid van zowel een hbo- als een wo- student(e). Daarnaast is er ook een prijs voor het beste recente proefschrift over dit onderwerp én een stimuleringsprijs voor zowel de hbo- als wo-categorie.

De prijs is ingesteld door Stichting Behoud Mijnhistorie met medewerking van Brainport 2020 om hbo- en wo-studenten te stimuleren zich in hun studies te interesseren voor de dynamische en vernieuwende ontwikkeling van regio’s op sociaal en economisch gebied. Op deze manier wil de stichting de lessen geleerd uit de imposante herstructurering van Zuid-Limburg na het sluiten van de mijnen blijvend onder de aandacht brengen. In 2013 verscheen in dit kader reeds de studie ‘Na de mijnsluiting’, waarin de lange termijneffecten (1965-2010) van de herontwikkeling na de mijnsluitingen in kaart zijn gebracht.

De Kremers Award is genoemd naar dr. J. (Sjeng) Kremers, oud-gouverneur van de Provincie Limburg en eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mijnwerkerszoon Kremers heeft een essentiële rol gespeeld bij de herstructurering van Zuid-Limburg.

www.kremersaward.nl

De Stichting Behoud Mijnhistorie (SBM) heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Gegevens ANBI: RSIN/Fiscaal nummer ANBI 81.93.18.450
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatiegeld van € 1.500,00 per jaar.

Theo Oberndorff

drs. Theo Oberndorff

coördinator cultureel erfgoed

cultuurbeleid, deskundigheidsbevordering, financiering
erfgoed
maandag t/m vrijdag