Onze diensten

Hieronder vind je meer info over onze verschillende diensten. 

Beleid

Het Huis adviseert over artistiek, zakelijk en inhoudelijk beleid. Regelmatig leveren wij input aan de Provincie Limburg voor haar beleid op het gebied van kunsten en erfgoed. Ook adviseren en informeren wij Limburgse gemeenten over landelijk beleid en wetgeving op het gebied van met name archeologie en monumentenzorg.

Daarnaast begeleiden wij culturele (vrijwillgers)organisaties bij het schrijven van beleidsplannen, het bepalen van een missie en visie en de wijze waarop beleid tot uitvoering gebracht kan worden. Ook informeren wij over actuele trends en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bestuurs- en verenigingsondersteuning

Het Huis adviseert besturen van culturele stichtingen en verenigingen over zaken die van belang zijn om goed te kunnen besturen. Denk aan organisatorische processen, boekhoudkundige zaken, het werven van vrijwilligers etc. Daarbij bieden wij ook begeleiding in digitale processen, zoals de ledenadministratie, financiële administratie en inschrijvingen voor evenementen.

Het Huis fungeert ook als provinciaal loket voor verenigingsondersteuning.

Communicatie

Het Huis geeft advies over publieksbereik en het promoten van cultureel aanbod. Wij adviseren bijvoorbeeld over het schrijven van een communicatieplan of persbericht en de wijze waarop je (social) media kunt inzetten. 

Cultureel aanbod

Het Huis adviseert initiatiefnemers bij het (door)ontwikkelen, realiseren en verduurzamen van activiteiten en projecten. Thema’s als publieksbereik en de toegankelijkheid van cultureel aanbod hebben daarbij onze bijzondere aandacht. Bovendien zetten wij ons netwerk regelmatig in voor het leggen van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Het Huis is zelf ook initiatiefnemer van culturele activiteiten.

Cultuureducatie

Het Huis ondersteunt culturele organisaties bij de visieontwikkeling en implementatie van projecten op het gebied van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Wij zetten ons (o.a. als coördinator van het Platform Cultuureducatie Limburg) in voor de verduurzaming van de relatie tussen cultuur en onderwijs en het inbedden van concrete culturele lesprogramma’s in het onderwijs.

Subsidies

Het Huis adviseert cultureel Limburg over financieringsmogelijkheden, zoals actuele subsidieregelingen en fondsen, het maken van een projectplan plus begroting en het opzetten van een crowdfundingcampagne.

Daarnaast geven wij ook zelf uitvoering aan diverse subsidieregelingen, zoals onze Bijdrageregeling, de stimuleringsregeling SamenDOOR! (voor muziekverenigingen) en de regeling van het Jeugdfonds Cultuur Limburg (voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor bijvoorbeeld muziek-, dans- of theaterles).

Talentontwikkeling

Binnen de kunstendisciplines (beeldende kunst, dans, film & fotografie, literatuur en theater) organiseert het Huis diverse activiteiten om de ontwikkeling van talent (jong en oud) te bevorderen. Denk aan masterclasses, workshops, festivals etc. Vanuit ons overall beeld van het talentontwikkelingslandschap in Limburg kunnen wij bovendien makkelijk verbindingen leggen en organisaties adviseren.

En…

Daarnaast komen er nog een heleboel andere vragen binnen bij het Huis die niet specifiek onder een van bovenstaande kopjes te scharen zijn, maar waar we vaak wel een antwoord op weten. Uiteenlopend van de spelling van bepaalde Limburgse woorden tot Limburgse kastelen die geschikt zijn als trouwlocatie. Gewoon vragen! We helpen je graag op weg.