Protocollen 1.5 meter samenleving

De komende periode worden stap voor stap, volgens de regels van RIVM, activiteiten in de culturele sector opgestart. Op deze pagina is een overzicht van protocollen voor de diverse disciplines te vinden die door brancheorganisaties zijn opgesteld.

Let op: de meeste documenten zijn veranderlijk, afhankelijk van de updates vanuit het Rijk. Er worden daarom regelmatig nieuwe versies geplaatst.