Proeftuin dans: Right Now!

7 nov 2019
talentontwikkeling, cultuurbeleid, cultureel ondernemerschap
dans

De danssector in de Stedelijke Cultuurregio Zuid (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen) bloeit als nooit tevoren en heeft veel te bieden voor publiek, dansers en makers. Om het dansklimaat in en vanuit de Stedelijke Cultuurregio Zuid verder te verstevigen werken verschillende partners uit de danssector samen aan de Proeftuin dans: Right Now!

Foto: GENERATION2 schrit_tmacher Co-Laboration, fotograaf Julian Koncos

Proeftuin dans: Right Now!

De danssector in de Stedelijke Cultuurregio Zuid (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen) bloeit als nooit tevoren en heeft veel te bieden voor publiek, dansers en makers. Zo zijn er landelijke en grensoverschrijdende dansfestivals, diverse podia, dansscholen en opleidingen, een grote groep (amateur)dansers én een grote diversiteit aan stijlen van klassieke dans tot urban dansvormen. Om het dansklimaat in en vanuit de Stedelijke Cultuurregio Zuid verder te verstevigen werken verschillende partners uit de danssector van de Stedelijke Cultuurregio Zuid samen aan de Proeftuin dans: Right Now!

Programma's Proeftuin dans

In de Proeftuin dans worden de komende jaren diverse programma's uitgevoerd om dans in Limburg verder te laten groeien. De programma's zijn gericht op het bereiken van nieuw (internationaal) publiek, het ontwikkelen van nieuwe faciliteiten voor dansers en makers, met een focus op jong urban danstalent en mid-career makers, en op meer samenwerking tussen dansfestivals, podia en culturele organisaties. Universiteit Maastricht monitort en meet de effecten van de programma's.

Partners

Proeftuin dans: Right Now! is één van de vijftien proeftuinen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangemerkt om bij te dragen aan regionale samenwerking en ontwikkeling op cultureel vlak. De Proeftuin dans wordt gefinancierd door het Ministerie van OC&W, Provincie Limburg en de gemeenten van de Stedelijke Cultuurregio Zuid (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen).

De programma's van de Proeftuin dans worden uitgevoerd door de verschillende partners:
schrit_tmacher Festival
The Notorious IBE
Festial De Nederlandse Dansdagen
SALLY Dansgezelschap Maastricht
HFC Dancestudio
Angelo Martinus
Huis voor de Kunsten Limburg
VIA ZUID

Het Huis voor de Kunsten Limburg vervult binnen de Proeftuin dans een beleidsmatige, ontwikkelingsgerichte en verbindende rol. Onze consulent dans, Grace Bellel, adviseert en ondersteunt de Proeftuin middels haar expertise én brede netwerk binnen de Limburgse danssector.

Grace Bellel

Grace Bellel BA

consulent dans

talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
dans
maandag, dinsdag en donderdag