Privacy

Binnen het Huis voor de Kunsten Limburg wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van aangesloten organisaties, overige (culturele) organisaties en individuen, leveranciers, partners en medewerkers.

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed kunnen uitvoeren van de steunfunctie van het Huis voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed). De betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het Huis zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale omgeving stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Het Huis is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Het Huis geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Het beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van het Huis. Het privacybeleid van het Huis is in lijn met het algemene beleid van het Huis en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

Lees hier ons volledige privacy beleid (PDF)