Letterkundig Centrum Limburg

Het Letterkundig Centrum Limburg, oftewel LCL, zorgt sinds 1981 ervoor dat Nederlandstalige literatuur uit en voor Limburg een podium krijgt. Dit gebeurt vaak in samenwerking met bibliotheken en andere (streek)taalorganisaties.

Letterkundig Centrum LimburgZo maakt het LCL bijvoorbeeld deel uit van het Taal- en LetterenPlatform Limburg (TaLeP). Het LCL initieert echter ook eigen projecten en realiseert uitgaves met bekende auteurs van binnen en buiten Limburg. Daarnaast worden literaire cafés en literaire en letterkundige activiteiten in de hele provincie financieel ondersteund en denkt het LCL met het Huis mee over de ontwikkeling van scholenprojecten. Samen met de literatuurconsulent en een wisselende gastcurator wordt ook KRA, een weblog voor beeldende kunst en nieuwe literatuur, onderhouden.

Bestuur

Voorzitter: dhr. Hans Liebregts
Secretaris/penningmeester: dhr. Jacques Graus
Bestuurslid: mevr. Pia Spaan
Bestuurslid: dhr. Ton van Gestel

Het bestuur is bereikbaar via secretaris Jacques Graus op lcl@hklimburg.nl

Bijdragen

Naast inhoudelijke ondersteuning geeft het LCL ook financiële ondersteuning aan derden voor de uitvoering van letterkundige activiteiten in Limburg. Het gaat dan om op promotie van de Nederlandstalige literatuur gerichte activiteiten in de meest ruime zin. Het LCL geeft hierbij prioriteit aan letterkundig werk van auteurs die in Nederlands-Limburg zijn geboren of woonachtig zijn. De afgelopen jaren werden zo activiteiten mogelijk gemaakt van onder andere Literair Café Venray, Literair Station Venlo, Salon Remunj, Stichting Dichter in Beeld en Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht.
 
Aanvragen voor financiële ondersteuning van incidentele of eenmalige literaire activiteiten kunnen in principe het hele jaar door worden ingediend. Aanvragen voor letterkundige activiteiten met een jaarprogramma, zoals van literaire salons en literaire cafés, dienen echter vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar ingediend te worden. Eventuele toekenningen gelden in dat geval dus voor een kalenderjaar.
 
Aanvraagformulier
Voorwaarden 
 
Alle aanvragen worden in de bestuursvergaderingen van het LCL besproken. Het LCL streeft ernaar om binnen maximaal drie maanden nadat het een aanvraag heeft binnen gekregen te reageren. 

Merlijn Huntjens

Merlijn Huntjens BAP

consulent letteren

talentontwikkeling, cultuureducatie, cultureel ondernemerschap
letteren
donderdag en vrijdag