Federatie van Musea in Limburg

De Federatie van Musea in Limburg (FML) is een overlegplatform en een belangenorganisatie,  die bijeenkomsten en studiedagen organiseert voor musea in Limburg. De Federatie is tevens een klankbord voor het Huis voor de Kunsten Limburg.

Federatie van Musea in Limburg

FMLDe FML is een middel om doelstellingen op museaal gebied te realiseren. De federatie, met meer dan 50 aangesloten musea,  functioneert als platform voor samenspraak, onderlinge contacten en belangenbehartiging. Zo kan in belangrijke mate bijgedragen worden aan het scheppen van goede randvoorwaarden voor verdere museale ontwikkelingen in de provincie Limburg.  

Lid worden

Als een museum in Limburg aan wil sluiten bij de Federatie kan het museum contact opnemen met het secretariaat van de FML met Alex Peeters, (secretaris) via: peetersconsultancy@gmail.com.
De jaarlijkse contributie voor 2018 is:

  • Provinciale musea: € 125,-
  • Musea met beroepskrachten: € 50,-
  • Musea zonder beroepskrachten: € 25,-

Bestuur

Voorzitter: Fokeline Dingemans-Bakels
Secretaris: Alex Peeters
Penningmeester: Virginia Hameleers
Leden: Kitty Jansen, Joyce van Cruchten, Patrick van der Broeck, Erik Janssen

Bijeenkomsten

De federatie organiseert eenmaal per semester een algemene ledenvergadering bedoeld om informatie over te dragen, belangrijke zaken aan de orde te stellen en onderlinge samenwerking te bevorderen.

Sandra Welters MA

Sandra Welters MA

consulent musea

financiering, cultuureducatie, deskundigheidsbevordering
musea
dinsdag- en donderdagochtend