Enquêtes

Enquêtes

Diverse belangenorganisaties hebben enquêtes opgezet om informatie over de impact van de getroffen maatregelen te verzamelen. De informatie en bijhorende cijfers dienen als onderlegger om op landelijk niveau (overheden) gesprekken te kunnen voeren. Ook jouw bijdrage is relevant. Mocht je het nog niet hebben gedaan, vul dan onderstaande enquêtes en laat weten wat de impact op jouw organisatie, stichting, vereniging of bedrijf is.

  1. Vervolgvragenlijst voor verenigingen, amateurkunstinitiatieven en zzp’ers - LKCA, Huis voor de Kunsten Limburg, KNMO, Koornetwerk Nederland
  2. Culturele organisaties en zelfstandigen - Boekmanstichting
  3. Popsector – popcoalitie
  4. Cultuureducatie – Cultuurconnectie
  5. Zelfstandigen Kunstenbond

Enquêteresultaten

Het LKCA hield met diverse partners zoals het Huis voor de Kunsten Limburg een enquête voor de amateurkunstverenigingen om de gevolgen coronavirus in kaart te kunnen brengen. De resultaten zijn op 1 april 2020 jl. gepubliceerd in het document: Kernbevindingen inventarisatie amateurkunstverenigingen coronavirus.

De resultaten van de vervolgenquête (in te vullen vóór 21 juni a.s. via bovenstaande link) worden zodra deze bekend zijn op deze pagina gepubliceerd. 

Corona hulploket

Corona hulploket

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur