Corona hulploket

Je verhaal delen kan via e-mail of telefonisch op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Corona hulploket

Corona hulploket

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

Het Huis vraagt de volgende doelgroepen hun verhaal te delen:

  • Vrijwilligersorganisaties (verenigingen etc. op het gebied van kunsten en erfgoed, bijv. toneelvereniging, filmclub, heemkundevereniging, muziekvereniging);
  • culturele instellingen (bijv. theater, kunstencentrum);
  • ZZP’ers (professionals in kunst- en erfgoedsector).

Het Coronavirus en de maatregelen daaromtrent raken ons allemaal. Zo ook de sector die wij een warm hart toedragen: de cultuursector. De gevolgen zijn ingrijpend en daarom staat het Huis als koepel voor de kunsten en het erfgoed op frequente basis in contact met diverse belanghebbenden. Dat zijn organisaties op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

Het Huis vindt het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen, daaropvolgend concrete plannen te maken om de Limburgse cultuursector de juiste hulp aan te kunnen bieden. De opgehaalde informatie dient daarnaast als onderlegger bij verschillende bestuursorganen.

Inmiddels heeft het Huis informatie bij haar achterban opgehaald en zijn enkele voorbeelden van gevolgen bekend. Om een volledig beeld te krijgen van de Coronacrisis-impact hebben we meer informatie nodig. Daar hebben wij jou/de Limburgse cultuursector voor nodig. Deel daarom je verhaal met ons via het speciaal ingerichte Corona hulploket. Zo kunnen wij onze dierbare cultuursector helpen.