Corona hulploket

Je verhaal delen kan via e-mail of telefonisch op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Corona hulploket

Corona hulploket

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

Update 13 oktober 2020

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft daarom 13 oktober 2020 besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Er is besloten tot een gedeeltelijke lockdown.

De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 14 oktober 2020, 22.00 uur en zijn in elk geval voor de komende vier weken van kracht (met een evaluatie na twee weken). De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie volledig op slot te doen.

Vooralsnog verandert er - buiten de algemene richtlijnen waar een ieder in Nederland zich aan moet houden - nog niet veel voor de branche kunst- en cultuur. Cultuurbeoefening binnen blijft toegestaan tot een maximaal aantal van 30 personen (incl. jongeren, excl. personeel). Activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd van het maximum van 30 personen. Houdt daarbij wel rekening met de diverse protocollen per discipline.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening en enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt, zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte. Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd het mondkapje te dragen.

Het Huis zal de komende week de website verder updaten, zodat de meest actuele financiële regelingen en protocollen terug te vinden zijn. Ook wordt een update van de FAQ gemaakt.

Voor uitgebreide informatie over actuele regels en protocollen verwijzen we je graag naar:

Het LKCA
De Rijksoverheid 

Het Huis en het coronavirus

Het Huis vraagt de volgende doelgroepen hun verhaal te delen:

  • Vrijwilligersorganisaties (verenigingen etc. op het gebied van kunsten en erfgoed, bijv. toneelvereniging, filmclub, heemkundevereniging, muziekvereniging);
  • culturele instellingen (bijv. theater, kunstencentrum);
  • ZZP’ers (professionals in kunst- en erfgoedsector).

Het Coronavirus en de maatregelen daaromtrent raken ons allemaal. Zo ook de sector die wij een warm hart toedragen: de cultuursector. De gevolgen zijn ingrijpend en daarom staat het Huis als koepel voor de kunsten en het erfgoed op frequente basis in contact met diverse belanghebbenden. Dat zijn organisaties op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

Het Huis vindt het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen, daaropvolgend concrete plannen te maken om de Limburgse cultuursector de juiste hulp aan te kunnen bieden. De opgehaalde informatie dient daarnaast als onderlegger bij verschillende bestuursorganen.

Inmiddels heeft het Huis informatie bij haar achterban opgehaald en zijn enkele voorbeelden van gevolgen bekend. Om een volledig beeld te krijgen van de Coronacrisis-impact hebben we meer informatie nodig. Daar hebben wij jou/de Limburgse cultuursector voor nodig. Deel daarom je verhaal met ons via het speciaal ingerichte Corona hulploket. Zo kunnen wij onze dierbare cultuursector helpen.