Onderzoek community art

29 okt 2019
deskundigheidsbevordering
beeldende kunst, theater, muziek, dans

Het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg en het VSB Fonds hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht opdracht gegeven onderzoek te doen naar de community art praktijk in Limburg. Community art projecten streven naast een artistiek doel ook een maatschappelijk doel na. De projecten kunnen daardoor een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen als eenzaamheid, armoede en verloedering van wijken.

Zet jij (of jouw organisatie) dans, beeldende kunst, theater of muziek in om mensen met elkaar in contact te brengen, de leefbaarheid van de buurt te verbeteren of om mensen uit hun isolement te halen? Doe dan mee aan het onderzoek naar community art in Limburg. We nodigen je van harte uit om onderstaande korte vragenlijst in te vullen. Dit kan tot maandag 13 januari 2020 en duurt circa 5 minuten.

Kan ik meedoen?

Het onderzoek richt zich op initiatiefnemers van community art projecten die in 2018 en/of 2019 een project in Limburg uitgevoerd hebben.

Het doel

Het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg en het VSB Fonds vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving en leveren graag een bijdrage aan de leefbaarheid in wijken. Community art kan een middel zijn om de leefbaarheid en het welzijn van mensen te bevorderen en maatschappelijke thema's bespreekbaar te maken.

"Het Huis onderstreept het belang van community art. Daarom willen we beter inzicht krijgen in (duurzame) community art initiatieven in deze provincie en de maatschappelijke effecten die met dergelijke initiatieven bereikt worden. Met het onderzoek willen we community art initiatieven en spelers uit het culturele en sociale domein in kaart brengen, kansen en hiaten signaleren en bepalen welke factoren van belang zijn voor het succesvol uitvoeren van community art projecten in deze regio." - Patricia Peters, coördinator kunsten van het Huis voor de Kunsten Limburg

De uitkomsten

In mei 2020 presenteren het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, het VSB Fonds en de Universiteit Maastricht de resultaten van het onderzoek. Daardoor worden community art projecten en hun succes beter zichtbaar én kunnen het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg en het VSB Fonds initiatiefnemers en beleidsmakers nog beter adviseren over de wijze waarop cultuur een positieve bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen.

Patricia Peters

Patricia Peters MA

consulent film & fotografie en coördinator kunsten

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
film & fotografie
maandag t/m vrijdag(ochtend)
Chantal Lambie - Boosten

Chantal Lambie-Boosten MA

consulent theater en fondsenwerving

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, financiering, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
theater
Chantal wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Nikki Ramaekers (Toneelhuis LFA) en Marnix Mulder (verenigingsondersteuning). Neem voor fondsenwerving contact op met ons via info@hklimburg.nl of 0475 399 299.