Onderzoek community art

29 okt 2019
deskundigheidsbevordering
beeldende kunst, theater, muziek, dans

Het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg en het VSB Fonds hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht opdracht gegeven onderzoek te doen naar de community art praktijk in Limburg. Community art projecten streven naast een artistiek doel ook een maatschappelijk doel na. De projecten kunnen daardoor een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen als eenzaamheid, armoede en verloedering van wijken.

Status van het onderzoek

De afgelopen maanden hebben personen en instanties community art projecten aangedragen via een online vragenlijst. De onderzoekers van de Universiteit Maastricht zijn momenteel aan de slag met de aangeleverde informatie en sturen de personen en instanties die community arts projecten hebben aangedragen een aanvullende/uitgebreidere vragenlijst. Sommige initiatiefnemers krijgen een uitnodiging voor een interview of verdiepend gesprek.

De uitkomsten

In het voorjaar van 2020 presenteren het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, het VSB Fonds en de Universiteit Maastricht de resultaten van het onderzoek aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek én andere partners uit het veld. Daardoor worden community art projecten en hun succes beter zichtbaar én kunnen het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg en het VSB Fonds initiatiefnemers en beleidsmakers nog beter adviseren over de wijze waarop cultuur een positieve bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen.

"Het Huis onderstreept het belang van community art. Daarom willen we beter inzicht krijgen in (duurzame) community art initiatieven in deze provincie en de maatschappelijke effecten die met dergelijke initiatieven bereikt worden. Met het onderzoek willen we community art initiatieven en spelers uit het culturele en sociale domein in kaart brengen, kansen en hiaten signaleren en bepalen welke factoren van belang zijn voor het succesvol uitvoeren van community art projecten in deze regio." - Patricia Peters, coördinator kunsten van het Huis voor de Kunsten Limburg

Vragen

Heb je vragen over het onderzoek of wil je alsnog een community art initiatief (uit Limburg, gerealiseerd in 2018/2019) aandragen voor het onderzoek, neem dan contact op met Patricia Peters (via onderstaande contactgegevens). Uiteraard kun je bij haar ook terecht met ideeën voor community art projecten of advies.  

Patricia Peters

Patricia Peters MA

consulent film & fotografie en coördinator kunsten

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
film & fotografie
maandag t/m vrijdag(ochtend)
Chantal Lambie - Boosten

Chantal Lambie-Boosten MA

consulent theater en fondsenwerving

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, financiering, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
theater
dinsdag t/m vrijdag