Talent in Beeld: Tamara Jongerden

1 aug 2018
talentontwikkeling
theater

Over het maken van wijktheater en het bereiken van een heel ander publiek. 

Tamara Jongerden (Naarden, 1967) komt uit een gezin waar veel over politiek, kunst en de maatschappij werd gesproken. “Mijn ouders waren ‘light’ activisten.” Zelf maakt en regisseert ze sinds een jaar of tien regelmatig sociaal-artistieke theaterproducties die ook landelijk de aandacht trekken. Onder andere voor Buurttheater Mariaberg in Maastricht. “We maken daar persoonlijk documentair theater met niet-professionele spelers uit de wijk. Wat mensen vertellen raakt mij. Het is geen kattenpis, al die persoonlijke relazen over onderwerpen die liever het daglicht niet zien. Ik wil de verhalen van mijn spelers zo helder, mooi, oprecht en sterk mogelijk op de vloer krijgen. Het moet natuurlijk wel theater blijven en niet té privé worden.”

Talent in Beeld: Tamara Jongerden
Tamara Jongerden tijdens een repetitie van Buurttheater Mariaberg (fotograaf: Michel Vanderhoven)

Nadat buurtbewoners een half jaar toneellessen hebben gehad van twee stagiaires van de Toneelacademie, zijn de voorbereidingen voor de nieuwe productie van Buurttheater Mariaberg inmiddels van start gegaan. “Ik schrijf nu een script op basis van de interviews die ik samen met een sociaal-werkster uit de wijk heb gehouden. Thema’s als (huiselijk) geweld, verzet en de rol van moeders kwamen hierbij bovendrijven. Nu is de fase aangebroken van het ploeteren en selecteren; je kunt immers nooit alles in één voorstelling laten zien. In september moet het script af zijn en beginnen de repetities. In oktober 2019 zijn we ‘klaar’ om voor publiek te spelen.

Het mooie van dit soort projecten is dat je een heel breed publiek bereikt, ook mensen die nooit naar het theater gaan. En alle vrijwilligers werken zich een slag in de rondte om er een succes van te maken.”


Dit artikel werd in augustus 2018 gepubliceerd in Cultureel Maandblad Zuiderlucht en op onze website.

"Het mooie van dit soort projecten is dat je een heel breed publiek bereikt, ook mensen die nooit naar het theater gaan."

Onderzoek community arts

Buurttheater Mariaberg is een succesvol voorbeeld van community arts in Limburg. Community arts is een benaming die wordt gebruikt voor kunstzinnige projecten rondom sociale vraagstukken. Kunst (in alle mogelijke vormen) wordt hierbij ingezet als middel om sociaal-maatschappelijke doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van sociale cohesie, meer begrip voor anderen, etc. etc. Tamara Jongerden: “Wij zien dat mensen makkelijker over de brug komen met verhalen als ze merken dat een ander dat ook doet en misschien bepaalde ervaringen herkent. Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent.”

Het Huis voor de Kunsten Limburg onderstreept het belang van community arts projecten, maar signaleert tegelijkertijd (o.a. naar aanleiding van gesprekken met Buurttheater Mariaberg) een aantal uitdagingen waar initiatiefnemers mee te maken krijgen op het gebied van bijvoorbeeld financiering. Ook het ontbreken van een provinciaal loket of platform waar initiatieven zichtbaar worden gemaakt en waar men terecht kan voor ondersteuning en vragen is een belangrijk aandachtspunt. Het Huis wil hier graag op inspelen en is daarom in gesprek met het Huis voor de Zorg en de Universiteit Maastricht om een onderzoek op te starten naar community arts projecten/initiatieven in Limburg.

Patricia Peters van het Huis: “We willen beter inzicht krijgen in (duurzame) community arts initiatieven in deze provincie en de maatschappelijke effecten ervan. Met het onderzoek willen we initiatieven en spelers uit het culturele en sociale domein in kaart brengen, kansen en hiaten signaleren en bepalen welke sleutelfactoren van belang zijn voor het succesvol uitvoeren van community arts projecten in deze regio. Met de opgedane kennis en resultaten kan het Huis haar steunfunctie op het gebied van community arts beter vormgeven en uitvoeren. De opgedane kennis wordt ook gedeeld en besproken met organisaties, projectuitvoerders en beleidsmakers uit het culturele en sociale domein. Zo hopen wij meer aandacht te creëren voor dergelijke initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen en –projecten te stimuleren.” 

Patricia Peters

Patricia Peters MA

consulent film & fotografie en coördinator kunsten

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
film & fotografie
maandag t/m vrijdag(ochtend)
Chantal Lambie - Boosten

Chantal Lambie-Boosten MA

consulent theater en fondsenwerving

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, financiering, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
theater
Chantal wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Nikki Ramaekers (Toneelhuis LFA) en Marnix Mulder (verenigingsondersteuning). Neem voor fondsenwerving contact op met ons via info@hklimburg.nl of 0475 399 299.