Talent in Beeld: Bart Zwegers

1 apr 2018
talentontwikkeling, cultuurbeleid, deskundigheidsbevordering
erfgoed

Over de waardering van en omgang met erfgoed. 

Als Bart Zwegers (Maastricht, 1985) niet met zijn neus in de boeken zit, vindt hij het fijn om piano te spelen of - net als zijn opa, die timmerman was - meubels van hout te maken. Geschiedenis vond Bart altijd al het leukste vak op school en als puber ging hij met vrienden op vakantie naar archeologische vindplaatsen. ”Uiteindelijk ben ik ’Arts and Culture’ aan de Universiteit Maastricht gaan studeren vanwege de snijvlakken tussen geschiedenis, filosofie en politicologie. Mijn afstudeerscriptie ging over monumentenzorg in de 19e eeuw en opkomend nationalisme.”

Talent in Beeld: Bart Zwegers
Bart Zwegers voor de miniatuurversie van de Dom in Aken (fotograaf: Michel Vanderhoven)

Nog voor zijn afstuderen ging Bart aan de slag als tutor bij zijn eigen opleiding. ”Even wennen met studenten die soms ouder waren dan ik, maar wel heel leuk om te doen.” In 2012 bemachtigde hij een promotieplaats en startte zijn onderzoek naar de omgang met cultureel erfgoed in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onder invloed van de opkomst van internationale organisaties als UNESCO enerzijds en lokale erfgoedclubs anderzijds.

”Erfgoed is interessant omdat het gaat over de manier waarop we met het verleden omgaan en de keuzes die gemaakt worden. De Dom van Aken had in de Wilhelminische periode en onder de Nazi’s bijvoorbeeld een nationale betekenis terwijl het na de oorlog werd neergezet als Europees monument vanwege de ambitie van Europese eenwording en samenwerking.”


Bart eindigt zijn proefschrift met een maatschappelijke verantwoording. ”Ik voelde soms wel de druk om de meerwaarde aan te tonen. Gelukkig heb ik veel positieve reacties op mijn proefschrift gekregen van beleidsmakers uit de praktijk. Ook ben ik gevraagd om de stuurgroep te adviseren die bezig is met de kandidaatstelling van het Limburgse heuvellandschap voor de UNESCO Werelderfgoedlijst.”

Dit artikel werd in april 2018 gepubliceerd in Cultureel Maandblad Zuiderlucht en op onze website.

”Erfgoed is interessant omdat het gaat over de manier waarop we met het verleden omgaan en de keuzes die gemaakt worden."

Het Huis en erfgoed

Het Huis voor de Kunsten Limburg werkt ook regelmatig samen met de Universiteit Maastricht. Theo Oberndorff, coördinator Cultureel Erfgoed bij het Huis: “De faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen is voor ons belangrijk als bron van onderzoek en kennis over de waardering van ons erfgoed en de omgang hiermee. Het proefschrift van Bart Zwegers is daar een zeer treffend voorbeeld van.”
 
Het Huis adviseert vanuit het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Limburg overheden bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg en archeologie. Onze consulenten zitten dan ook regelmatig aan tafel met gemeentelijke beleidsmedewerkers. Theo: “Daarnaast ondersteunen wij vanuit onze beleidsmatige, ontwikkelende en verbindende rol particuliere erfgoedorganisaties die zich op provinciaal niveau inzetten voor bijvoorbeeld het behoud en beheer van kastelen en molens. Ook nemen wij deel aan allerlei Limburgse erfgoedprojecten. Bijvoorbeeld de stuurgroep rondom de kandidaatstelling van het Limburgse heuvellandschap voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is heel waardevol dat Bart Zwegers daar vanuit zijn kennis ook in adviseert.”  

Theo Oberndorff

drs. Theo Oberndorff

coördinator cultureel erfgoed

cultuurbeleid, deskundigheidsbevordering, financiering
erfgoed
maandag t/m vrijdag