Samenwerking stichting LVK en Veldeke Limburg

17 aug 2020
cultuureducatie, cultuurparticipatie
limburgse taal

Stichting LVK en Veldeke Limburg slaan de handen ineen voor bijzondere samenwerking. 

Samenwerking

Stichting LVK en Stichting Veldeke gaan samenwerken door liedjesschrijvers, die meedingen voor het LVK, de mogelijkheid te bieden om teksten te laten controleren op een juiste schrijfwijze in het plaatselijke dialect. Veldeke Limburg kent 10 regionale Veldeke Kringen door de hele provincie met mensen die de geschreven taal van het dialect goed beheersen. Als er geen Kring is in de stad of dorp van waaruit een lied wordt geschreven, kan een beroep worden gedaan op de streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg. Hiermee wordt de hele provincie gedekt.

Voorzitters aan het woord

Joep Verbugt, voorzitter Stichting LVK, is verheugd met de samenwerking. “We ontvangen voor het LVK jaarlijks een paar honderd liedjes en het valt ons op dat er veel verschillen zijn in de gebruikte schrijfwijze van het plaatselijk dialect. Nu lijkt me dit ook lastig als je niet dagelijks in het dialect schrijft en daarom is het fijn als hiervoor advies kan worden gevraagd.  Een juiste schrijfwijze van het eigen plaatselijke dialect draagt bij aan de kwaliteit van een liedje en houdt onze Limburgse taal hoog. Dat het Veldeke deze dienst ook kosteloos aanbiedt, maakt de drempel om een tekst voor te leggen lager.”

Het Veldeke behartigt al meer dan 90 jaar het belang van de Limburgse taal. Volgens voorzitter Christine van Basten past de hulp aan de liedjesschrijvers bij de missie van de Stichting: “We zetten ons in voor het behouden en bevorderen van de Limburgse taal. Onze taal is onlosmakelijk verbonden met onze Limburgse (volks)cultuur en daar past het LVK goed bij als het grootste vasteloavesleedjes konkoers van Limburg. Dus wij zijn blij dat onze Kringen hieraan een bijdrage kunnen leveren.”

Insturen

Liedjesschrijvers mogen hun verzoek, om de tekst vrijblijvend te laten controleren, indienen bij de plaatselijke Kring (zie de Veldeke Limburg website voor de juiste contactgegevens). Na inzending wordt de tekst voorzien van tips voor juiste schrijfwijze in het plaatselijke dialect en vervolgens geretourneerd naar de inzender.

Het is daarna aan de schrijver of hij/zij de adviezen overneemt. Aan de adviesvraag zijn geen kosten verbonden. Is er geen plaatselijke Veldeke Kring dan kan het verzoek worden ingediend bij de streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg Ton van de Wijngaard via onderstaande contactgegevens. 

De liedteksten worden vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. 

Ton van de Wijngaard

drs. Ton van de Wijngaard

streektaalfunctionaris

deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
limburgse taal
dinsdag t/m vrijdag
Silvia Segers-Weusten MA

Silvia Segers-Weusten MA

adviseur Limburgse taal

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
limburgse taal
dinsdag, woensdag, donderdag