Nieuwe SamenDOOR! regeling online!

24 sep 2020
cultuureducatie
muziek, cultuureducatie

Subsidieregeling voor scholen en verenigingen krijgt meer mogelijkheden.

SamenDOOR! zorgt voor een verbinding van binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie. Kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid om met muziek bezig te zijn en muziek op een natuurlijke manier te ontdekken. Kinderen leren en komen in aanraking met bijvoorbeeld het beoefenen van muziek in verenigingsverband.

SamenDOOR! 2 regeling 2020 – 2021

De SamenDOOR! 2 regeling 2020 – 2021 is er voor verenigingen en scholen die een samenwerking aan willen gaan. De regeling is ruimer en nog laagdrempeliger dan de vorige edities en is niet alleen voor het primair- en voortgezet onderwijs in te zetten, maar ook (en dat is nieuw!) voor het speciaal onderwijs SO-SBO-VSO dat muziekonderwijs een ‘boost’ wil geven.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie en het aanvragen van de SamenDOOR! 2 regeling de website van DOOR!.
DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg van het Huis voor de Kunsten Limburg, de LBMLBT en VNK-Limburg hebben deze subsidieregeling met zorg samengesteld.

Over DOOR!

DOOR! is een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. DOOR! maakt hierbij de verbinding vanaf de bron. Opleidingen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs, allen samen op weg naar structureel muziek in de klas. Samen met onze culturele omgeving realiseren we optimale kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen.

Hanneke Suilen-Hendriks

Hanneke Suilen-Hendriks MA

projectleider DOOR! & cultuureducatie

cultuureducatie, talentontwikkeling
maandag t/m donderdagochtend