Nieuw bestuurslid en gedeelde backoffice voor Jeugdfonds Cultuur Limburg

12 jul 2019

Fonds verheugd over samenwerking om de creatieve ontwikkeling van nóg meer kinderen en jongeren mogelijk te maken.

“Cultuur draagt bij aan wie je bent, wie je wil zijn en hoe je omgaat met andere mensen”, aldus Nicolle van Lith, kersvers bestuurslid bij het Jeugdfonds Cultuur Limburg. “Ik ben een groot voorstander van het actief deelnemen aan cultuur. Daarom stimuleer ik mijn eigen kinderen om te dansen, schilderen, zingen en om een muziekinstrument te bespelen. Om het goede voorbeeld te geven en omdat het me leuk leek, ben ik zelf onlangs op pianoles gegaan. Ook bezoek ik graag cultuurfestivals en samen met mijn kinderen jeugdvoorstellingen in het theater.”  

Het Jeugdfonds Cultuur Limburg is een provinciale afdeling van het landelijke Jeugdfonds Sport en Cultuur dat het mogelijk maakt dat kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen toch aan sportieve of creatieve activiteiten kunnen deelnemen. Dat doet het fonds door het lesgeld of de contributie en in sommige gevallen ook de benodigde attributen, zoals muziekinstrumenten, te betalen.

''Cultuur draagt bij aan wie je bent, wie je wil zijn en hoe je omgaat met andere mensen.”

Nieuw bestuurslid en gedeelde backoffice voor Jeugdfonds Cultuur Limburg

Cultuur én sport

Het Jeugdfonds Cultuur Limburg wordt vanaf de oprichting in 2014 ondersteund door het Huis voor de Kunsten Limburg met menskracht en kantoorfaciliteiten. Inmiddels is het fonds in bijna alle gemeenten in Limburg actief en worden aanvragen centraal afgehandeld. Nieuw is dat het Jeugdfonds Cultuur Limburg en het Jeugdfonds Sport Limburg sinds kort intensiever samenwerken in een gezamenlijke backoffice.

Coördinator Rob Janssen van het Jeugdfonds Cultuur Limburg: “Er zat in de backoffice overlap qua werkzaamheden van beide fondsen. Door de samenvoeging kunnen we zaken veel efficiënter inrichten. Bovendien zijn we provinciebreed de samenwerking met regionale afdelingen van Stichting Leergeld aan het intensiveren. Daardoor hebben we al in diverse gemeenten zogenaamde ‘Kindpakketten’ kunnen realiseren, waardoor kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen niet alleen kunnen meedoen aan sport en cultuur, maar bijvoorbeeld ook een schoolreisje of de aanschaf van schoolspullen mogelijk wordt gemaakt. Wij gaan ervan uit dat we door de samenwerking in de toekomst nog meer kinderen en jongeren kunnen bereiken.”

Aan de ‘voorkant’ blijven het Jeugdfonds Cultuur Limburg en het Jeugdfonds Sport Limburg wel afzonderlijk opereren. Ook behouden beide fondsen een eigen bestuur. Het bestuur van het Jeugdfonds Cultuur Limburg bestaat momenteel uit Petra Dassen-Housen (voorzitter), Sandra Holtjer-Mols (penningmeester) en sinds kort dus Nicolle van Lith.

Nicolle: “Ik wil het fonds meer onder de aandacht brengen, omdat nog steeds heel veel kinderen en ouders niet weten dat het er is. In de meest ideale situatie heb je het op een gegeven moment niet meer nodig, maar zo ver zijn we nog lang niet. We moeten veel meer kijken hoe we talent kunnen stimuleren op de juiste manier, ook bij die kinderen en jongeren waarvan de ouders wel werken, maar voor wie de reguliere wegen gewoonweg te duur zijn. Ik denk dan ook dat we het armoedegevoel van het Jeugdfonds Cultuur af moeten halen, omdat dit een soort minderwaardigheidsgevoel zou kunnen geven. We moeten niet de focus leggen op ‘je bent arm, dus je mag gebruikmaken van het fonds’, maar juist op het mede mogelijk maken van een culturele carrière voor kinderen en jongeren voor wie creatieve lessen niet altijd binnen de financiële mogelijkheden van een gezin passen.”

''We intensiveren de samenwerking met Stichting Leergeld waardoor kinderen en jongeren uit armere gezinnen niet alleen kunnen meedoen aan sport en cultuur, maar bijvoorbeeld ook een schoolreisje of de aanschaf van schoolspullen mogelijk wordt gemaakt.''

Aanvragen

Aanvragen bij het Jeugdfonds Cultuur kunnen worden ingediend via zogenaamde intermediairs (tussenpersonen), zoals leerkrachten, hulpverleners en buurtwerkers. Zij komen in hun werk vaak kinderen tegen die geen creatieve lessen kunnen volgen, terwijl het wel enorm belangrijk is voor hun ontwikkeling. Ook regionale afdelingen van Stichting Leergeld zijn een belangrijke intermediair. Momenteel ondersteunen het Jeugdfonds Cultuur Limburg en het Jeugdfonds Sport Limburg gezamenlijk zo’n 6.000 kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar.

De maximale vergoeding van het Jeugdfonds Cultuur Limburg verschilt per gemeente en het fonds betaalt rechtstreeks aan de instelling of docent die de lessen verzorgt. De gelden hiervoor worden beschikbaar gesteld door de gemeenten, de Provincie Limburg, de Rabobank Foundation, het landelijke Jeugdfonds Sport en Cultuur en particuliere donaties.

Alle vormen van cultuur

Nicolle van Lith stipt nog een ander punt aan dat zij heel belangrijk vindt in haar rol als bestuurslid: “We moeten vanuit het fonds behalve voor de traditionele cultuur ook voldoende aandacht hebben voor nieuwe of andere vormen van cultuur die leven in de wijken. Daarom zijn contacten met buurtcentra, welzijnswerk en jongerenwerk ook zo belangrijk. Zij staan dicht bij bijvoorbeeld grote groepen jongeren in de wijken die interesse hebben in wereldcultuur en instrumenten willen bespelen zoals een sitar, maar ook bij de grote doelgroep van nieuwe Nederlanders die eveneens een hobby willen uitoefenen, maar zich vaak niet thuis voelen in het geijkte paadje van harmonie en fanfare. Je moet nieuwe cultuurbeoefening stimuleren. Zo vinden wij als fonds ook nieuwe doelgroepen en deelnemers voor het Jeugdfonds Cultuur.”

Rob Janssen: “Een goed voorbeeld in dit kader is het project Cultuur@CruyffCourts dat binnenkort van start gaat in Roermond. Dankzij een samenwerking tussen de Johan Cruyff Foundation, Jeugdfonds Sport en Cultuur, gemeente Roermond, Wel.kom, ECI Cultuurfabriek en Jeugdfonds Cultuur Limburg krijgen kinderen en jongeren hierbij de mogelijkheid om naast het al bestaande sportaanbod kennis te maken met culturele ‘urban’ activiteiten, zoals rappen, dansen en dj-en.” 

Rob Janssen

Rob Janssen BA

consulent muziek en coördinator Jeugdfonds Cultuur Limburg

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
muziek
maandag t/m donderdag en vrijdagochtend