Met plezier profiteren van goed cultuuronderwijs

11 jan 2019
cultuureducatie, talentontwikkeling
beeldende kunst, dans, erfgoed, film & fotografie, letteren, musea, muziek, streektaal, theater

Hoe het Huis voor de Kunsten Limburg en het Platform Cultuureducatie Limburg cultuureducatie een structurele plek binnen het onderwijs willen geven.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Voor de periode 2017-2020 wordt in Limburg voor ruim 5,1 miljoen euro door Rijk, Provincie en gemeenten geïnvesteerd in cultuureducatie in het basisonderwijs. Dat gebeurt middels het Rijksprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) waarmee cultuureducatie een vast onderdeel moet worden binnen scholen. Hanneke Suilen-Hendriks, projectleider Cultuureducatie bij het Huis: “Kinderen beleven zoveel plezier door bezig te zijn met kunst en cultuur. Hun nieuwsgierigheid wordt gewekt en zonder dat ze het in de gaten hebben doen ze belangrijke vaardigheden op, zoals samenwerken en communiceren met elkaar.”

Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen de mogelijkheid geven om zich dankzij goed cultuuronderwijs te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen die ze tegenkomen in onze samenleving. Door leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking te laten komen met alle kunstvormen en erfgoed leren zij hun creatieve vaardigheden te gebruiken voor het oplossen van problemen en het vinden van antwoorden op hun vragen. Om dit te bereiken bevordert het CMK-programma de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, vergroot het de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt het bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen op het gebied van kunst en cultuur.

Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen de mogelijkheid geven om zich dankzij goed cultuuronderwijs te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen die ze tegenkomen in onze samenleving.

CMK in Limburg

De Provincie Limburg en de steden Venlo, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Weert tekenden in 2016 de intentieverklaring voor de verdeling van de middelen van Cultuureducatie met Kwaliteit. In deze zes steden zijn de kunstencentra aangesteld om uitvoering te geven aan dit programma. Zij zijn de zogenaamde penvoerders en zetten zich samen met scholen en culturele instellingen in om in hun regio cultuureducatie te borgen binnen het curriculum van het onderwijs. Cultuur kan daarbij zowel middel als doel zijn. In overleg met de school komen de penvoerders tot een passende invulling voor cultuureducatie binnen het onderwijs van die specifieke school. Het is dus altijd maatwerk. Leerkrachten krijgen daarbij tools aangereikt om cultuureducatie te integreren binnen de kernvakken.

Afstemming en kennisdeling

Om te zorgen voor een goede afstemming en kennisdeling tussen de zes regionale penvoerders, overheden, onderwijs, opleidingen, culturele instellingen en andere partners is voor de periode 2017-2020 ook een Platform Cultuureducatie Limburg (PCL) opgericht. De regie van dit platform ligt sinds 2019 bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Hanneke Suilen-Hendriks: “Dit is dé plek om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en alle mogelijke kennis over cultuureducatie te delen. Bovendien kunnen wij als Huis cultuureducatie ook goed verbinden met cultuurparticipatie en talentontwikkeling, omdat we op deze terreinen een enorm netwerk hebben.”

Met plezier profiteren van goed cultuuronderwijs
(Fotograaf: Kenneth Tan)

Het Platform Cultuureducatie Limburg komt drie keer per jaar bij elkaar. Daarnaast wordt jaarlijks op de laatste dag van de Week van de Cultuureducatie een conferentie georganiseerd voor een breed publiek. Deze zogenaamde Dag van de Cultuureducatie is een goed moment om ook landelijke partners aan te laten haken op het Limburgse beleid en daarmee ook vernieuwingen of trends sneller op te pakken.

Tijdens de Week van de Cultuureducatie 2018 lieten de penvoerders de opbrengsten zien van het eerste jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. Hans Theunissen, de verantwoordelijk  gedeputeerde, maakte hierbij een rondreis door de provincie en bezocht basisschool de Neerakker in Heythuysen, De Nieuwste Pabo in Sittard, Kaleidoscoop Maastricht, het Mijnmuseum in Heerlen en het Odapark in Venray om met eigen ogen te zien hoe onderwijs en cultuureducatie verbonden worden.

Ambitie

“Als Huis willen wij er natuurlijk vooral voor zorgen dat het programma Cultuureducatie met Kwaliteit een zo groot mogelijk succes wordt in Limburg”, aldus Hanneke Suilen-Hendriks. “Daar gaan we ook in 2019 weer ons best voor doen, samen met de penvoerders. Onze belangrijkste motivatie daarbij is dat we willen dat alle kinderen in Limburg de kans krijgen hun talenten te ontdekken en dat kunst en cultuur positief bijdragen aan hun ontwikkeling tot gelukkige volwassenen.”

Hanneke Suilen-Hendriks

Hanneke Suilen-Hendriks MA

projectleider DOOR! & cultuureducatie

cultuureducatie, talentontwikkeling
maandag t/m donderdagochtend