Crowdfunding in de cultuursector

15 feb 2019
financiering, cultureel ondernemerschap
beeldende kunst, dans, erfgoed, film & fotografie, letteren, musea, muziek, streektaal, theater

Hoe zet je een succesvolle campagne op?

Ben je op zoek naar financiële middelen én ambassadeurs voor je project? Denk dan eens aan crowdfunding!

Bij crowdfunding kun je als maker of culturele instelling een project realiseren door financiële bijdragen van particulieren: jouw publiek en sponsoren. Crowdfunding vindt meestal online plaats via een crowdfundingplatform. Er is één spelregel: het doelbedrag moet binnen een bepaalde periode bij elkaar worden gehaald. Als het lukt, is het geld voor jouw project en kun je van start. Lukt het niet, dan krijgen de investeerders hun geld weer terug.

Bij culturele en maatschappelijke projecten past ‘reward based’ crowdfunding het beste. Hierbij bied je investeerders als dank voor hun financiële bijdrage een tegenprestatie aan, zoals een cadeautje of leuke ervaring. Ook hou je hen op de hoogte van je campagne en je project.

Hoe concreter en tastbaarder een project is, hoe geschikter het is voor crowdfunding. Jouw crowd wil jouw project kunnen zien, voelen en/of bezoeken. Je vraagt hen om te investeren in jouw project en geeft hen iets bijzonders terug waardoor ze zich mede-eigenaar van het project voelen.

Als een organisatie een actieve crowd heeft die graag bijdraagt aan haar projecten, werkt dit vaak positief bij fondsen, subsidiënten en sponsoren.

Het is belangrijk om vooraf een realistisch doelbedrag te bepalen (de gemiddelde opbrengst van crowdfunding voor de cultuursector ligt op €7.200,-), je doelgroepen en netwerk helder te krijgen en mogelijke ambassadeurs te benaderen. Schat je in dat het niet lukt om het benodigde bedrag uit de crowd te halen, combineer het dan met bijvoorbeeld een fondsenaanvraag. Als een organisatie een actieve crowd heeft die graag bijdraagt aan haar projecten, werkt dit vaak positief bij fondsen, subsidiënten en sponsoren.

De campagne

Een crowdfundingcampagne heeft een looptijd  van gemiddeld 30 tot 60 dagen. Lukt het niet om binnen die periode het doelbedrag te halen dan gaat het geld terug naar de investeerders. Een succesvolle campagne vereist een toegewijd team. Neem samen voldoende tijd om de campagne vorm te geven. Denk dan aan het schrijven en testen van de campagnetekst, het bedenken van diverse tegenprestaties voor de investeerders, het voorbereiden en maken van een enthousiasmerende videopitch (van max. twee minuten) en het inrichten van de campagnepagina. Ook een goede planning van de campagne, eventuele omlijstende activiteiten en de beoogde media-aandacht is belangrijk.

voordekunst

Crowdfunding in de cultuursectorHet meest gebruikte platform voor crowdfunding in de cultuursector is voordekunst.nl. De Provincie Limburg is hier partner van. Middels voordekunst ondersteunt de Provincie  crowdfundingcampagnes voor culturele projecten met een duidelijk aanwijsbare link met Limburg. De Provincie draagt mogelijk 30% van het doelbedrag bij. Bekijk hier de voorwaarden.

Als je vragen over (de mogelijkheden van) crowdfunding voor je project hebt, helpt voordekunst je ook graag verder. Bovendien worden in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd over crowdfunding in Limburg. Houd onze agenda en social media in de gaten voor data, locaties en aanmeldmogelijkheden.

 

Sandra Welters MA

Sandra Welters MA

consulent musea

financiering, cultuureducatie, deskundigheidsbevordering
musea
dinsdag- en donderdagochtend