Boek met muurschilderingen en kruiswegstaties van Aad de Haas

24 aug 2020
cultuureducatie
erfgoed

Op vrijdag 14 augustus 2020 werd het eerste exemplaar van het boek, met inachtneming van de corona-maatregelen, uitgereikt aan plaatsvervangend voorzitter van het kerkbestuur de heer Hub Pelzer.

Het kerkbestuur van het Cunibertuskerkje in Wahlwiller zette zich de afgelopen tijd in om de muurschilderingen en kruiswegstaties van Aad de Haas, die te bewonderen zijn in het kerkje, vast te leggen in een boek. Het Huis voor de Kunsten Limburg maakte de realisatie van het boek middels een financiële bijdrage mogelijk. 

Tegen de kruiswegstaties, die De Haas in 1947 voltooide, groeide weerstand van kerkelijke zijde. Uiteindelijke moesten ze op last van het Bisdom Roermond verwijderd worden. De Haas haalde ze zelf weg. In 1981 konden ze pas, met hulp van bisschop Gijsen, terugkeren. In 1996 biedt bisschop Frans Wiertz namens de rooms-katholieke kerk excuses aan en wordt De Haas postuum gerehabiliteerd.

Bestellen

Het boek is verkrijgbaar in de kerk en tevens te bestellen via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com
De prijs van het boek €19,95.
ISBN 9789081960250.

Aan het kruis

Geen andere boom dan de kruisboom,
met daaraan Jezus, languit.
Het kruis staat geplant in de aarde, het komt op uit op de aarde.
En Jezus komt aan het kruis tot ware grootte:
met de voeten op de aarde,
Met de handen reikend naar de hemel.
Maria en Johannes staand onder het kruis.
Jezus spreekt zijn moeder aan, zijn oog valt op haar.
Vrouw, zie daar uw zoon.
En tot de geliefde leerling: zie daar uw moeder.
Jezus schept een nieuw zinsverband,
aan het kruis verbindt hij hen met elkaar.

Theo Oberndorff

drs. Theo Oberndorff

coördinator cultureel erfgoed

cultuurbeleid, deskundigheidsbevordering, financiering
erfgoed
maandag t/m vrijdag