ANBI

Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/Fiscaal nummer ANBI 81.16.00.956
Steegstraat 5, 6041 EA Roermond
Postbus 203, 6040 AE Roermond
info@hklimburg.nl
0475 399 299

Voor inzage in de doelstelling, beleidsplan, actueel verslag van activiteiten, statuten en financiële verantwoording, download de onderstaande documenten.

Beloningsbeleid
De directeur-bestuurder wordt, evenals de andere personeelsleden, beloond conform de CAO Welzijn. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering, incl. voorbereiding, een onkostenvergoeding conform de provinciale verordening. 

Raad van Toezicht
mevr. Karlijn van der Graaf (voorzitter)
dhr. Leo Niessen (vicevoorzitter) 
dhr. Jan Loonen
mevr. Godelieve Stratermans
dhr. Harm Wiertz