Regiobijeenkomst 'verenigingsondersteuning' Noord-Limburg

verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering
muziek, theater

Laat je informeren over het ondersteuningstraject van het Huis en de stimuleringsregeling voor Limburgse muziek- en toneelverenigingen. 

Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Het Huis voor de Kunsten Limburg begeleidt culturele verenigingen bij het vinden van een oplossing voor dit soort uitdagingen.

Benieuwd met welke vragen je bij het Huis terecht kunt en hoe we je kunnen ondersteunen? Kom dan in juni naar één van de drie regiobijeenkomsten ‘verenigingsondersteuning’. Voor Noord-Limburg vindt deze plaats op maandag 3 juni van 19.30-21.30 uur bij De Schatberg in Sevenum.

Tijdens de bijeenkomst informeren we je over het ondersteuningstraject van het Huis en de stimuleringsregeling die het Huis samen met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) en Toneelhuis LFA recentelijk heeft geïnitieerd. Met die regeling kunnen we lidverenigingen van eerdergenoemde bonden (deels) tegemoet komen in de kosten die zij maken voor het inhuren van coaches die hen op bestuurlijk, artistiek of organisatorisch niveau ondersteunen. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen we je graag uit tijdens de regiobijeenkomst. Ook gaan we graag met aanwezige verenigingen in gesprek over de ondersteuningsbehoefte(n) die zij hebben.

Aanmelden

De regiobijeenkomsten zijn toegankelijk voor muziek- en toneelverenigingen, koren en combinatiefunctionarissen van gemeenten. Aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten is verplicht en kan t/m 30 mei a.s.

Regiobijeenkomst Noord-Limburg

Maandag 3 juni, 19.30-21.30 uur
De Schatberg
Middenpeelweg 5
5975 MZ Sevenum

Patricia Peters

Patricia Peters MA

consulent film & fotografie en coördinator kunsten

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
film & fotografie
maandag t/m vrijdag(ochtend)