Regiobijeenkomst 'verenigingsondersteuning' Midden-Limburg

verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering
muziek, theater

Laat je informeren over het ondersteuningstraject van het Huis en de stimuleringsregeling voor Limburgse muziek- en toneelverenigingen. 

Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Het Huis voor de Kunsten Limburg begeleidt culturele verenigingen bij het vinden van een oplossing voor dit soort uitdagingen.

Benieuwd met welke vragen je bij het Huis terecht kunt en hoe we je kunnen ondersteunen? Kom dan in juni naar één van de drie regiobijeenkomsten ‘verenigingsondersteuning’. Voor Midden-Limburg vindt deze plaats op dinsdag 4 juni van 19.30-21.30 uur bij Cultureel Centrum Don Bosco in Heel.

Tijdens de bijeenkomst informeren we je over het ondersteuningstraject van het Huis en de stimuleringsregeling die het Huis samen met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) en Toneelhuis LFA recentelijk heeft geïnitieerd. Met die regeling kunnen we lidverenigingen van eerdergenoemde bonden (deels) tegemoet komen in de kosten die zij maken voor het inhuren van coaches die hen op bestuurlijk, artistiek of organisatorisch niveau ondersteunen. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen we je graag uit tijdens de regiobijeenkomst. Ook gaan we graag met aanwezige verenigingen in gesprek over de ondersteuningsbehoefte(n) die zij hebben.

Aanmelden

De regiobijeenkomsten zijn toegankelijk voor muziek- en toneelverenigingen, koren en combinatiefunctionarissen van gemeenten. Aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten is verplicht en kan t/m 30 mei a.s.

Regiobijeenkomst Midden-Limburg

Dinsdag 4 juni, 19.30-21.30 uur
Cultureel Centrum Don Bosco
Monseigneur Savelbergweg 100
6097 AE Heel