Kremers Award

talentontwikkeling
erfgoed

Met het uitreiken van de Kremers Award wil stichting behoud mijnhistorie studenten en promovendi stimuleren om de vernieuwing van regio’s op sociaal en economisch gebied te onderzoeken en daar een scriptie of proefschrift over te schrijven.

Mijnsluiting

In 1965 kondigde Joop den Uyl – toenmalig minister van Economische Zaken – aan dat de mijnen in Zuid-Limburg gesloten werden. Dit besluit zorgde ervoor dat de regio zich opnieuw moest uitvinden. Op economisch én sociaal gebied. En dat ging met vallen en opstaan.

Scriptieprijs

De lessen die tijdens dit proces van herstructurering zijn geleerd, wil Stichting Behoud Mijnhistorie blijvend onder de aandacht brengen. Eerder liet de stichting een studie doen naar de lange termijneffecten van de herontwikkeling na de mijnsluiting. Dit resulteerde in 2013 in de publicatie ‘Na de mijnsluiting’. Sinds 2016 daagt Stichting Behoud Mijnhistorie studenten en promovendi uit om onderzoek te doen naar herstructurering en sociale en economische vernieuwing van regio’s. Hiervoor heeft zij een scriptieprijs in het leven geroepen; de Kremers Award.

De Kremers Award is een scriptieprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt. De uitreiking van de eerste Kremers Award was op 15 februari 2017.

Sjeng Kremers

De Kremers Award is genoemd naar dr. J (Sjeng) Kremers, voormalig gouverneur van de provincie Limburg en eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mijnwerkerszoon Sjeng Kremers speelde een essentiële rol in de herstructurering van Zuid-Limburg.

Voorwaarden

Scripties of proefschriften die ingestuurd worden voor de Kremers Award, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Sociaal-economische vernieuwing van een regio staat centraal. Wat gebeurt er als een dominante economische sector in een regio verdwijnt? Wat vraagt herstructurering van een regio op het gebied van onderwijs en cultuur? Welke rol is er in dit proces op het gebied van fusies, innovatie, arbeidsmobiliteit, duurzaamheid, etc.
 • In de beoordeling wordt zowel gekeken naar de theoretische onderbouwing als naar de praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek.
 • Scripties en proefschriften mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingeleverd
 • Scripties en proefschriften moeten door de onderwijsinstelling waaraan de student of PhD studeert of studeerde zijn beoordeeld en goedgekeurd.
 • Zij moeten na 31 augustus 2016 geschreven zijn.
 • Er zijn geen eisen wat betreft de lengte of het aantal woorden.

Procedure

 • Scripties en proefschriften moeten zijn ingeleverd vóór 1 september 2019.
 • Inleveren scripties via: thesis@kremersaward.nl.
 • Een team onder leiding van prof. Dr. Hans Kasper screent en beoordeelt de inzendingen.
 • Op 1 oktober wordt een shortlist aangeboden aan de jury.
 • De jury bepaalt de uiteindelijke winnaar per categorie.
 • In november 2019 (datum en locatie volgen) worden de Kremers Awards uitgereikt.

Jury

Dr. J. Kremers – Voorzitter
J.M.G.M. Gelissen – CEO Gelissen Group
Drs. P.J.J.M. Swinkels – former CEO Bavaria
Ir. J. Zuidam – former member of the Managing Board DSM
Mevrouw I. Gutterswijk-Luiten – President Executive Board Van der Valk Groep

Comité van aanbeveling

Drs. Th.J.H.M. Bovens – King’s Commissioner Province Limburg
Prof. Dr. W.B.H.J van de Donk – King’s Commissioner Province Noord-Brabant
Mr. Arent van der Feltz – President Executive Board Open Universiteit
Drs. E.C. Meijer – President Executive Board Fontys Hogescholen
Ir. J.H.J. Mengelers – President Executive Board Technische Universiteit Eindhoven
Prof. Dr. M. Paul – President Maastricht University
Drs. D.J. Pouwels – President Executive Board HAS Hogeschool
Dr. Luc Verburgh – President Executive Board Zuyd Hogeschool

Uitreiking

De Kremers Award wordt uitgereikt tijdens Dansen op de Mijnen op zaterdag 30 november om 20.00 uur in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. Meer info hierover is te vinden op de website van Parkstad Limburg Theaters

Theo Oberndorff

drs. Theo Oberndorff

coördinator cultureel erfgoed

cultuurbeleid, deskundigheidsbevordering, financiering
erfgoed
maandag t/m vrijdag