1 december 2019 - januari 2020

Euregionale Foto-expositie 2019 – Zonhoven (België)

talentontwikkeling
film & fotografie

Euregionale Fotowedstrijd voor vrijetijdsfotografen met thema ‘Heim’

Het Huis voor de Kunsten Limburg, het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg), de Fotobond Afdeling Limburg (Nederlands-Limburg) en Deutscher Verband für Fotografie – Rheinland (Duitsland) organiseren de Euregionale fotowedstrijd en –expositie voor vrijetijdsfotografen.

In de periode van 15 mei t/m 24 juni 2019 zenden vrijetijdsfotografen die woonachtig zijn in Rheinland (D) of Belgisch- of Nederlands-Limburg hun werk in (beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname). Een jury, bestaande uit o.a. Brendan van den Beuken (beeldcoördinator bij de Media Groep Limburg en fotograaf), beoordeelt alle inzendingen en selecteert zestig foto’s voor de foto-expositie die in het najaar van 2019 achtereenvolgens op drie locaties in de Euregio Maas-Rijn te zien is.

Thema

Wat of wie maakt dat we ons ergens ‘thuis’ voelen? Hoe verhouden we ons tot onze leefomgeving of geboortegrond? Hoe bouw je een nieuw thuis op, bijvoorbeeld als vluchteling of migrant? Alle ingezonden foto’s gaan in brede en/of maatschappelijke zin over het thema ‘Heim’, wat zowel in het Duits als in het Limburgs dialect ‘thuis’ betekent. Ingezonden foto’s kunnen beelden zijn van de eigen leefomgeving of geboortegrond van een fotograaf of die van een ander. De ander kan in dit verband ook een migrant of vluchteling zijn die een nieuw ‘thuis’ moet zien op te bouwen in een voor hem volstrekt onbekende omgeving. In discussies over migratie lijkt de nadruk vaak meer te liggen op de verschillen tussen culturen en bevolkingsgroepen en inburgeringsvraagstukken dan de overeenkomsten en de wijze waarop nieuwe burgers succesvol integreren en een nieuw thuis opbouwen. Fotografen worden uitgedaagd om ook vanuit deze invalshoek aan de slag te gaan met het thema ‘thuis’ en een (visuele) bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie.

Foto-expositie Zonhoven

Gemeenschapscentrum Tentakel, Zonhoven (België)
1 december 2019 t/m januari 2020

Dit project wordt mede mogelijke gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Euregio Maas-Rijn.

EMR logo

Patricia Peters

Patricia Peters MA

consulent film & fotografie en coördinator kunsten

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
film & fotografie
maandag t/m vrijdag(ochtend)