1 september - 22 september 2019

Euregionale Foto-expositie 2019 – Venlo (NL)

talentontwikkeling
film & fotografie

Euregionale Fotowedstrijd voor vrijetijdsfotografen met thema ‘Heim’

Het Huis voor de Kunsten Limburg, de Fotobond Afdeling Limburg (Nederlands-Limburg), Deutscher Verband für Fotografie – Rheinland (Duitsland) en het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg) organiseren een Euregionale fotowedstrijd en –expositie voor vrijetijdsfotografen.

In het voorjaar van 2019 werden vrijetijdsfotografen uit Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en het Rheinland uitgenodigd om deel te nemen aan de Euregionale Fotowedstrijd 2019. Zij konden foto’s inzenden over het thema: HEIM (thuis).

Wat of wie maakt dat we ons ergens ‘thuis’ voelen? Hoe verhouden we ons tot onze leefomgeving of geboortegrond? Hoe bouw je een nieuw thuis op, bijvoorbeeld als vluchteling of migrant? Alle ingezonden foto’s mochten in brede en/of maatschappelijke zin over het thema ‘Heim’ gaan, wat zowel in het Duits als in het Limburgs dialect ‘thuis’ betekent. Ingezonden foto’s zijn beelden van de eigen leefomgeving of geboortegrond van een fotograaf of die van een ander. De ander kan in dit verband ook een migrant of vluchteling zijn die een nieuw ‘thuis’ moet zien op te bouwen in een voor hem volstrekt onbekende omgeving.

Euregionale Foto expositie

De organisatie van de Euregionale Fotowedstrijd ontving uiteindelijk 254 individuele foto’s en series. Uit alle inzendingen zijn 51 fotowerken geselecteerd voor de Euregionale Foto expositie. Deze expositie is achtereenvolgens te zien in het Limburgs Museum in Venlo (1 t/m 22 september 2019) en Städtisches Museum Schloss Rheydt in Mönchengladbach (13 oktober t/m 24 november 2019).

Officiële opening en prijsuitreiking

De officiële opening van de Euregionale Foto expositie vindt plaats op: 
zondag 1 september 2019, 12.45-16.00 uur (inloop vanaf 12.15 uur)
Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo

De organisatoren van het project nodigen alle inzenders van harte uit om de opening bij te wonen. Tijdens de opening vindt ook de prijsuitreiking van de Euregionale Fotowedstrijd plaats. De drie beste series en de drie beste individuele foto’s worden bekroond met een prijs. Tijdens de opening gaan we ook in gesprek met een aantal fotografen die hebben deelgenomen aan de wedstrijd en vanuit verschillende invalshoeken het thema ‘HEIM’ hebben belicht. Nadien kan de expositie bezocht worden en kunt u zien of uw werk geselecteerd is voor de expo.

Programma officiële opening
12.15 uur            Ontvangst in foyer
12.45 uur            Welkomstwoord
13.00 uur            Prijsuitreiking
13.30 uur            Gesprek o.l.v. Frans Pollux met jurylid Brendan van den Beuken en vrijetijdsfotografen over de fotowerken in de expo 
14.00 uur            Bezoek tentoonstelling

Aanmelden
Indien u de opening en prijsuitreiking op 1 september a.s. wilt bijwonen, gelieve dan vóór 26 augustus a.s. het online aanmeldformulier in te vullen.
Aanmelden is gratis maar vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wel verplicht.

Organisatoren en partners
De Euregionale Fotowedstrijd en -expositie is een initiatief van de Fotobond Limburg, Deutscher Verband für Fotografie, Verbond van Limburgse Fotokringen en het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt georganiseerd i.s.m. Städtisches Museum Schloss Rheydt in Mönchengladbach en het Limburgs Museum in Venlo. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Euregio Maas-Rijn.

EMR logo

Offizielle Eröffnung und Preisverleihung

Die offizielle Eröffnung und Preisverleihung des Euregionalen Fotowettbewerb 2019 findet statt am Sonntag 1. September 2019 in Limburgs Museum (Keulsepoort 5) in Venlo (NL). Die drei besten Serien und die drei besten Einzelfotos des Euregionalen Fotowettbewerb 2019 werden im Rahmen der Ausstellungseröffnung prämiert. Es findet auch ein Gespräch mit einer Reihe von Fotografen statt, die am Fotowettbewerb teilgenommen haben und das Thema HEIM(AT) aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet haben. Anschließend können Sie die Ausstellung besuchen.

Programm offizielle Eröffnung
12.15 Uhr           Empfang der Gäste
12.45 Uhr           Willkommenes Wort
13.00 Uhr           Preisverleihung
13.30 Uhr           Gespräch mit Jurymitglied Brendan van den Beuken und Freizeitfotografen über die Bilder in der Ausstellung
14.00 Uhr           Besuch Ausstellung Euregionalen Fotowettbewerb 2019

Anmeldung
Wenn Sie an der Eröffnung und Preisverleihung am 1. September teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das Online-Anmeldeformular vor dem 26. August aus über: 
https://huisvoordekunsten.paydro.com/opening-en-prijsuitreiking-euregionale-foto-expositie Die Registrierung ist obligatorisch aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen.

Veranstalter und Partner
Der Euregionale Fotowettbewerb und die Ausstellung sind eine Initiative des Fotobond Afdeling Limburg, des Deutschen Verbandes für Fotografie, des Verbond van Limburgse Fotokringen und des Huis voor de Kunsten Limburg und werden in Zusammenarbeit mit Städtisches Museum Schloss Rheydt in Mönchengladbach und Limburgs Museum in Venlo organisiert. Das Projekt wird zum Teil von der Euregio Maas-Rhein ermöglicht.

EMR logo

Patricia Peters

Patricia Peters MA

consulent film & fotografie en coördinator kunsten

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
film & fotografie
maandag t/m vrijdag(ochtend)